Chương Trình Bồi Linh VRF lần 2

2009-12-21 08:30

 

Gia Đình Phấn Hưng Hội Thánh Việt Nam

Thông báo:

Vào Lúc 18:00 Ngày 9/1/2010

GDPHHTVN có tổ chức chương trình bồi linh Kỳ 2

Với chủ đề: "Mọi sự đã được trọn trong Ngài" 

Liên liên lạc với chúng tôi để  đăng kí  và biết thêm thông tin chi tiết.

Nguyện Chúa ban phước cho quý vị.

VRF

 

 

Topic: Chương Trình Bồi Linh VRF lần 2

No comments found.

New comment