Tải Phần Mềm Mychurch.exe (Free 30 days)

2009-12-20 21:22

Kính thưa quý Mc sư, Truyn đo và tt c nhng người được Đc Chúa Tri kêu gi trong chc v chăn bầy và rao ging Phúc Âm.

Chúng tôi gửi tới Quí vị  một sản phẩm có tên  “Phần Mềm Quản Lý Hội Thánh”. Đây là một công cụ hữu ích cho công tác quản lý Giáo hội. Trước đây chúng ta vẫn quen với cách thức quản lý thủ công và thường không có phương tiện để theo dõi mức độ tăng trưởng của chi hội hay Giáo hội mình. Thì nay, với phần mềm nầy, chúng ta có thể nhanh chóng có được những thông tin, danh sách, hình ảnh và số liệu thống kê một cách dễ dàng và nhất là có thể nhìn thấy biểu đồ phác họa tình trạng phát triển của Giáo hội một cách nhanh chóng và rõ ràng.

 Để có thể dễ dàng sử dụng phần mềm và nhìn thấy ích lợi của nó trong công tác quản lý, xin quý vị click vào link dưới đây để tải về máy và  thực hiện việc setup.

Nhấn vào đây để:

1. Quản lý cấp Hội Thánh địa phương:                                  DOWNLOAD

2. Quản lý cấp Giáo hạt (Địa hạt):                                        DOWNLOAD

3. Quản lý cấp Giáo hội (nhiều Giáo hạt và nhiều Chi hội):      DOWNLOAD

4. Sách hướng dẫn sử dụng:                                                DOWNLOAD                 

5. Mẫu danh sách thành viên:                                              DOWNLOAD              

 

Password ban đầu : 111.

 

Ms Quách Tâm

Tel: 0989 354  392 
 

 

 

Topic: Tải Phần Mềm Mychurch.exe ( Free)

No comments found.

New comment