Được phước với đủ mọi thứ phước thiêng liêng

Được phước với đủ mọi thứ phước thiêng liêng

“Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời” (Êphêsô 1:3).

Một số người nghĩ rằng “phước hạnh thiêng liêng” chỉ đề cập giới hạn đến những phước hạnh không nhìn thấy và không sờ thấy được như bình an và vui mừng. Đối với họ, lời hứa của Chúa “mọi thứ phước thiêng liêng” ở đây là những phước hạnh có thể chạm đến được như sức khỏe, sự thịnh vượng, hôn nhân tốt đẹp và v.v. Họ nói mọi thứ như là “đừng mong Chúa dời đi khối y bởi vì những phước hạnh của chúng ta chỉ là phước hạnh thiêng liêng”.

Bạn thân mến, bạn biết từ “thiêng liêng” ở đây có nghĩa là gì không? trong nguyên văn tiếng Hê bơ rơ, đó là sự ban cho thiêng liêng trong ngữ cảnh này có nghĩa là sự thịnh vượng và những đặc tính của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Vì thế nếu bạn có sự ban cho thiêng liêng, ví dụ như phước hạnh về sức khỏe, điều đó có nghĩa là nói về Thánh Linh Đức Chúa Trời, do đó đừng lệ thuộc vào việc tập thể dục hay ăn kiêng

 

 

Một thành viên trong Hội thánh chúng tôi bị huyết áp cao không thể trở lại tình trạng bình thường ngay cả khi anh bắt đầu tập thể dục và có chế độ ăn đều độ. Vì thế anh không bận tâm đến việc tập thể dục và chế độ ăn kiêng nữa, đơn giản nghỉ ngơi trong lẽ thật và anh tin rằng huyết áp sẽ  trở lại bình thường là phước hạnh sự ban cho thiêng liêng từ Chúa đã ban cho anh rồi. Trong một thời gian ngắn, huyết áp của anh đã trở lại bình thường!

Tương tự như vậy phước hạnh sự ban cho thiêng liêng của sự thạnh vượng. Đó là nói đến Thánh Linh của Đức Chúa Trời và không tùy thuộc vào sự lao động cực nhọc cả tuần của chúng ta hay việc chúng ta theo dõi thị trường cổ phiếu chặt chẽ.

Một thành viên trong Hội thánh chúng tôi ra thành lập một công ty riêng, đã nhận được phước hạnh sự ban cho thiêng liêng của sự thạnh vượng khi cô tin rằng Chúa sẽ khiến cho công ty nhỏ của mình trở thành một công ty nằm trong danh sách những công ty nổi tiếng. Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của cô. Thực tế, trong vòng một tuần công ty cô đã nhận được gấp bảy lần đơn hàng! Sau đó thậm chí công ty của cô đã thâm nhập được vào thị trường Đubai ở Trung Đông. Để một phụ nữ có thể nhận được sự ưu ái của một hiệp hội do những người đàn ông lãnh đạo ở Đubai điều đó chỉ có thể là sự ban cho thiêng liêng, phước hạnh của ân sũng, mà không nằm ở dưới bất kỳ luật lệ nào của con người.

Bạn thân mến, hãy tin bạn đã nhận được mọi phước hạnh ban cho thiêng liêng, và bạn sẽ thấy chính mình vui hưởng những phước hạnh đó đời đời, như Đức Chúa Trời là đời đời, và phước hạnh của sự đủ điều kiện mà chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể ban cho!

Topic: Được phước với đủ mọi thứ phước thiêng liêng

No comments found.

New comment