Đức Chúa Trời ở cùng bạn trong hoàn cảnh đó

Đức Chúa Trời ở cùng bạn trong hoàn cảnh đó

 “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô ma 8:28).

Có phải bạn đang cảm thấy bị những người bạn yêu thương hiểu lầm và bỏ rơi? Bạn bị buộc tội một cách vô cớ và bị lột sạch mọi thứ, chẳng có tên tuổi? Có thể hiện tại, bạn đang cảm thấy mình bị rơi xuống tận vực thẳm và tự hỏi không biết mình có thể chổi dậy nỗi không.

Giô sép đã bị các anh bán làm nô lệ (Sáng 37:28), chịu đựng tất cả những trải nghiệm và cảm xúc này. Ông vẫn nhận thức rằng Đức Chúa Trời ở cùng ông trong mọi nẽo đường. Mặc dù cuộc sống của ông “hỗn độn”, ông tin rằng đó không phải là tai nạn. Mặc dù mọi thứ đang diễn ra với ông thật tồi tệ, ông vẫn tin Chúa sẽ khiến những điều đó trở thành ích lợi vì cớ sự tốt lành của Ngài. Và điều đó xảy ra đúng theo ý định của Ngài. Cuối cùng Giô Sép được đưa lên nắm giữ một vị trí cao nhất ở Êdíptô, chỉ dưới quyền Pharaôn (sáng 41:40).

Có lẽ, bởi ông nhận thức Chúa ở cùng ông là lý do ông có thể tha thứ cho các anh mình khi gặp lại họ sau này. Giô sép nói với họ “Bây giờ, đừng sầu não, và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ nầy; vì để giữ gìn sự sống các anh, nênĐức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh” (Sáng 45:5).

Vì thế giống như Giô Sép, bất cứ điều gì bạn đang đối diện hiện tại, hãy nhận thức rằng Chúa luôn ở cùng bạn. Nhận thức là Chúa Giê Su luôn ở cùng bạn. Mặc dù hiện tại thực tế có thể bạn chẳng có gì hoặc không có gì nhiều, lẽ thật dành cho bạn ở đây là bạn có mọi thứ khi bạn có Chúa Giê Su!

Cũng giống như Chúa Giê Su, đi khắp nơi làm nhiều phép lạ khác nhau, hóa bánh còn dư lại 12 giỏ đầy, với một chiếc lưới bị rách có thể bắt được nhiều cá đến nỗi thuyền gần chìm, Ngài chẳng bao giờ để cho ai phải đói khổ, Đấng đó cũng sẽ ban cho bạn sự thịnh vượng và thành công trong đời sống. Cũng giống như Chúa Giê Su, Ngài đi khắp nơi làm những điều tốt đẹp cũng sẽ khiến cho những điều tốt đẹp gia tăng trong đời sống bạn. Cũng giống như Chúa Giê Su, đi khắp nơi để chữa lành cho người bệnh và không bao giờ để cho bất cứ phải mang lấy bệnh tật Ngài cũng sẽ ban cho bạn sức khỏe thiêng thượng và bảo vệ bạn khỏi mọi nguy hại.

Bạn thân mến, vì “Chúa Giê Su Christ là Đấng hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi (Hê bơ rơ 13:8), Ngài ở cùng Giô Sép thể nào, bây giờ Ngài cũng ở cùng bạn như thế. Và Ngài sẽ ban cho bạn một đời sống vượt trội – một đời sống dư dật để bạn nhìn thấy lời hứa của Chúa được hiển lộ!