Bạn thấy gì?

Bạn thấy gì?

 

“Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi” (Mác 11:24).

 

Một người phụ nữ mù được đưa đến một nhà truyền giáo rất được ơn để cầu nguyện chữa lành. Sau khi mục sư cầu nguyện cho bà, ông hỏi “bây giờ, hãy cho tôi biết bà thấy gì”. Bạn mở mắt ra và chỉ nghe nói “nhắm mắt lại”. Hãy cho tôi biết bà thấy gì”. Bà mở mắt một lần nữa và chỉ nghe nói “Tôi không bảo bà mở mắt ra. Tôi chỉ hỏi bà đã nhìn thấy gì. Hãy nhắm mắt lại! Bây giờ hãy cho biết bà thấy gì”.

Điều này tiếp tục một lúc nữa, cho đến khi bà nhận ra rằng nhà truyền giáo đang hỏi bà điều bà nhìn thấy ở bên trong. Chính bà có thấy không? Khi bà hiểu ra điều đó, bà nói “tôi thấy mình được sáng mắt”. Lúc này, nhà truyền giáo bảo bà “bây giờ, hãy từ từ mở mắt ra”. Lúc đó, bà mở mắt ra và thật sự được sáng mắt!

Ngay khi bạn cầu nguyện, bạn nhìn thấy gì bên? bạn có đang cầu nguyện cho ai đó được chữa lành, mà lại nhìn thấy người đó đang nằm trong quan tài không? Bạn có đang cầu nguyện cho vấn đề tài chánh, nhưng lại thấy ngân hàng đang đuổi theo bạn cho đến khi bạn phá sản không?

Bạn thân mến, “bất cứ điều gì” bao gồm mọi nhu cầu của bạn. Bạn tin bạn đã nhận được chúng trước khi bạn có chúng. Một lần kia Chúa Giê Su phán cùng thầy đội “Hãy về, theo như điều ngươi tin thì sẽ được thành vậy. Và chính trong giờ ấy, đứa đầy tớ được lành (Mathiơ 8:13). Thầy đội tin rằng ông đã nhận được phép lạ ngay cả trước khi ông nhìn thấy điều đó theo tự nhiên.

Khi bạn cầu nguyện, điều gì bạn thực sự tin và nhìn thấy bên trong?

, thưa mục sư Giô sép Prince, tôi thực sự không nhìn thấy điều đó”.

Vậy thì khoan cầu nguyện. Hãy thay đổi tầm nhìn của bạn từ bên trong trước. Bắt đầu nhìn thấy chính bạn nhận được câu trả lời. Nhìn thấy chính bạn được chữa lành. Nhìn thấy chính bạn sống trong một ngôi nhà lớn hơn. Nhìn thấy chính bạn vui mừng hơn. Khi bạn có thể nhìn thấy và tin điều đó, lúc đó hãy cầu nguyện trong đức tin, và bạn sẽ nhận được bất cứ điều gì bạn cầu xin!

© Copyright Joseph Prince, 2006. All rights reserved.
No part of this document or any related files may be modified, adapted, reproduced,
distributed and/or converted in any form and by any means (electronic, photocopying or otherwise)
without express written consent of the copyright holder.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version®.
Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

 

 

Topic: Bạn thấy gì?

No comments found.

New comment