CHÚA Ở CÙNG BẢO VỆ BẠN

CHÚA Ở CÙNG BẢO VỆ BẠN

Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi.” (Ê sai 41:10)

Rất dễ khi nói “Ngợi khen Chúa! Halêlugia!” khi nhận được những điều tốt đẹp. Rất dễ để tin rằng Chúa yêu bạn khi bạn đang ở trên đỉnh núi cao để ngắm ánh nắng mặt trời. Nhưng điều gì xảy ra khi bạn rơi vào trũng bóng tối bị kẻ thù vây quanh bạn?

Có lẽ hiện tại, bạn đang ở trong trũng rắc rối của hôn nhân, tài chánh hay thân thể này, và bạn sẽ hỏi “Chúa ơi, Ngài ở đâu?”.

Bạn thân mến, Ngài vẫn ở đó với bạn. Chúa của những trũng bóng tối nói với bạn rằng “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi”.

Khi vua Giô sa phát bị vây và quân thù đông hơn, Thần Đức Giê-hô-va cảm động Gia-ha-xi-ên, và ông nói với vua như vầy: “Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này: vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Ngày mai, hãy đi xuống đón chúng nó: kìa, chúng nó đi lên dốc Xít, các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng, trước mặt đồng vắng Giê-ru-ên. Trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến; hãy dàn ra, đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi”. (II Sử ký 20:14–17)

Sáng hôm sau vua Giô sa phát đã làm một việc khác thường. Ông thực hiện bởi sự khôn ngoan thiên thượng. Thay vì đặt phục binh phía trước đạo binh, ông đặt những người ca xướng ở đó! Họ đã hát gì? Họ hát về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho họ, “Ngợi khen Đức Giê hô va vì sự thương xót Ngài hằng có đời đời!” Và Chúa đã đánh bại kẻ thù hoàn toàn! (IISử ký 20:21–23, NIV)

Bạn thân mến, không phải nỗ lực khiến bạn mạnh mẽ, nhưng là phản ứng của những nỗ lực đó. Ma quỷ muốn chúng ta phản ứng bằng cách hỏi “Chúa ơi, Ngài ở đâu?” Nhưng Chúa muốn chúng ta phản ứng bằng sự tin cậy nơi tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta còn hơn những người chiến thắng không phải vì tình yêu của chúng ta dành cho Ngài, nhưng qua Ngài là Đấng yêu thương chúng ta (Rô ma 8:37).

Vì vậy, hiện tại bất kể bạn đang ở trong trũng bóng tối nào, đừng sợ hãi. Đức Chúa Trời vẫn ở đó với bạn, ban cho bạn sức mạnh và bảo vệ bạn. Chỉ hãy hát ngợi khen về tình yêu của Ngài và để Ngài đánh trận thay cho bạn!

Nguồn : Bài viết được dịch từ website https://www.newcreation.org.sg/ dưới sự cho phép của tác giả.

© Copyright Joseph Prince, 2006. All rights reserved.
No part of this document or any related files may be modified, adapted, reproduced,
distributed and/or converted in any form and by any means (electronic, photocopying or otherwise)
without express written consent of the copyright holder.
All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version®.
Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

Topic: CHÚA Ở CÙNG BẢO VỆ BẠN

No comments found.

New comment