Chúa Giê Su biết rõ điều bạn trải nghiệm

Chúa Giê Su biết rõ điều bạn trải nghiệm

 

Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội (Hê bơ rơ 4:15).

       Đôi khi bạn tự hỏi liệu Chúa có thực sự biết thế nào là nghèo thiếu, thế nào là bị người khác từ chối hay thế nào là bệnh tật, nhức nhói và đau đớn không. Có lẽ bạn đang tự hỏi “Chúa có thực sự hiểu được điều gì tôi đang trải qua không?”

    Bạn thân mến, Chúa Giê Su không hề xa lạ gì với những cơn đau của thân thể vật lý hay cảm xúc, sự nghèo thiếu và sự khổ cực. Ngài sinh ra trong một gia đình nghèo nàn, sinh trong chuồng chiên máng chiên hôi hám (Lu ca 2:7). Từ nhỏ, khi còn là thợ mộc, Ngài phải làm mọi công việc khó nhọc bằng chính đôi tay mình, phải đứng suốt ngày và trở về nhà trong tình trạng mệt mõi và ê ẩm.

       Những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ đã khiến cho cuộc sống của Ngài khó khăn hơn. Họ thách thức uy quyền của Ngài (Ma thi ơ 21:23), thử sự dạy dỗ của Ngài (Ma thi ơ 19:33), Họ cũng gọi Ngài là kẻ tham ăn (Ma thi ơ 11:19), và là người ăn nói bổ báng (Mác 2:7).

    Họ nói Ngài bị quỷ ám và điên khùng (Giăng 10:20), đưa Ngài vào tình huống khó xử khi dẫn đến cho Ngài người đàn bà phạm tội tà dâm (Giăng 8:2-11), tìm cách ném đá Ngài (Giăng 8:59) và cáo buộc Ngài xui dân chúng nổi loạn (Luca 23:2).

    Bạn có bị đuổi ra khỏi nhà vì tin Chúa không? Chúa Giê Su hiểu được những gì bạn trải qua. Ngài bị đuổi ra khỏi quê hương mình (Luca 4:29), bạn có bị người thân của mình từ chối không? Chúa Giê Su cũng đã trải qua sự đau đớn khi những người thân của Ngài từ chối (Lu ca 22:54-62), và bị đ tử thân cận nhất của Ngài phản bội (luca: 47-48), Ngài cũng biết tất cả mọi bệnh tật bạn đang gánh chịu bởi vì Ngài đã chịu đựng tất cả bệnh tật và đau đớn của bạn trên thập tự giá. (Êsai 53:4).

    Chúa Giê Su chắc chắn hiểu rõ tất cả những điều chúng ta đang trải qua bởi vì Ngài mang lấy hình thể con người như chúng ta khi đến thế gian này, Ngài ở “trải qua tất cả mọi sự thử nghiệm như chúng ta”. Ngài chịu đựng sự đau đớn vì ích lợi của chúng ta, để chúng ta nhận được sự bình an của Ngài và sự xức dầu tuôn đỗ trên những rắc rối mà chúng ta ! 

© Copyright Joseph Prince, 2006. All rights reserved.
No part of this document or any related files may be modified, adapted, reproduced,
distributed and/or converted in any form and by any means (electronic, photocopying or otherwise)
without express written consent of the copyright holder.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version®.
Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

 

 

Topic: Chúa Giê Su biết rõ điều bạn trải nghiệm

No comments found.

New comment