Không có việc gì làm, chỉ tin mà thôi

Không có việc gì làm, chỉ tin mà thôi

“Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? 29 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài” (Giăng 6:28-29).

Khi là một cơ đốc nhân non trẻ, tôi đã tham dự một buổi hội thảo nói về những điều chúng ta phải làm “để làm công việc của Đức Chúa Trời”. Tôi được dạy chúng ta phải cầu nguyện nhiều hơn, kiêng ăn nhiều hơn, phải biết rõ kẻ thù của chúng ta là ai v.v. Tôi thật bối rối khi bước ra khỏi buổi hội thảo. Ngày hôm sau, tôi tìm thấy cùng một câu hỏi đó trong Kinh thánh. Nhưng câu trả lời thì khác hẵn!

Trong Tin lành Giăng, chúng ta thấy đoàn dân đông là những người kính sợ Chúa vì những dấu kỳ phép lạ Ngài đã làm cho họ đã hỏi Ngài một câu hỏi tương tự “Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc của Đức Chúa Trời?”. Dân chúng nhìn thấy Chúa Giê Su chữa lành người bệnh, nuôi 5000 người chỉ với 5 cái bánh và 2 con cá.

Chú ý cách Chúa Giê Giê Su trả lời họ: “Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài”. Bạn thân mến, điều tốt nhất cần làm là tin – tin Chúa Giê Su là Đấng đã được sai đến, là Đấng đã thực hiện tất cả mọi việc cho bạn tại thập tự giá!

Nếu bạn đang hỏi “Tôi phải làm gì để được sự chữa lành?” câu trả lời là: Tin cậy Chúa Giê Su, “Chính Ngài là Đấng cất đi mọi sự yếu đuối và gánh chịu mọi bệnh tật của chúng ta” (Ma thi ơ 8:17), chúng tôi đã nhìn thấy nhiều thành viên trong Hội thánh được giải phóng khỏi tình trạng hiểm nghèo như bệnh ung thư và đau thận. Đơn giản là họ tin Chúa đã gánh chịu mọi bệnh tật trên thân thể của Ngài. Không có gì để họ làm ngoại trừ đặt lòng tin cậy nơi Ngài.

Khi người cai ngục hỏi Phaolô và Sila “Thưa các ông, tôi phải làm gì để được cứu?” Họ nói “Tin nơi Chúa Giê Su Christ, ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu (Công vụ 16:30-31), phép lạ lớn nhất trong đời sống bạn đã xảy ra không phải bởi những gì bạn làm và đang cố gắng tự cứu mình, nhưng đơn giản là bạn tin Chúa Giê Su đã chịu chết để cứu bạn khỏi sự chết đời đời và ban cho bạn sự sống đời đời. Vậy tại sao, lại có ít phép lạ chữa lành hoặc có gì khác biệt trong việc cải thiện vấn đề tài chánh?

Bạn thân mến, hiện tại bạn cần phép lạ nào? Không có gì còn lại cho bạn làm, nhưng mọi việc bạn cần làm là tin, bởi vì Chúa Giê Su đã thực hiện tất cả mọi việc cho bạn rồi!

© Copyright Joseph Prince, 2006. All rights reserved.
No part of this document or any related files may be modified, adapted, reproduced,
distributed and/or converted in any form and by any means (electronic, photocopying or otherwise)
without express written consent of the copyright holder.

All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version®.
Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.

 

 

Topic: Không có việc gì làm, chỉ tin mà thôi

No comments found.

New comment