Lời cầu nguyện trọn vẹn trong Thánh Linh

Lời cầu nguyện trọn vẹn trong Thánh Linh

 “Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy” (Rô ma 8:27).

Bạn không muốn có lời cầu nguyện chính xác theo ý muốn Chúa để luôn đạt được mục đích sao?  khi bạn cầu nguyện trong Thánh Linh, bạn có thể cầu nguyện theo ý muốn Ngài.

Bạn thấy, khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng Anh hay một ngôn ngữ nào đó mình không biết, và theo sự hiểu biết giới hạn, chúng ta có thể cầu nguyện không phù hợp. Đôi khi trong đầu chúng ta suy nghĩ cầu nguyện cách này và chúng ta tự hỏi “mình có ích kỹ quá không khi cầu nguyện như thế?” hay “mình có đang cầu nguyện theo ý Chúa không?”

Bạn thân mến, đó là lý do Chúa ban cho chúng ta món quà cầu nguyện trong ân tứ tiếng mới. Khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng mới hay cầu nguyện trong Thánh Linh, chúng ta không bao giờ cầu nguyện trái với ý muốn của Chúa bởi vì Thánh Linh sẽ “cầu thay cho các thánh đồ theo ý muốn của Đức Chúa Trời”.

Mặt khác, chúng ta cầu nguyện chính xác theo ý muốn của Chúa khi chúng ta cầu nguyện bằng tiếng mới. Và Kinh thánh tiếp tục cho biết rằng “nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta. Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài (I Giăng 5:14–15).

Không phải thật tuyệt vời sao khi Đức Chúa Trời đỗ đầy Thánh Linh vào lòng bạn, là Đấng cầu thay một cách chính xác cho bạn? Đức Thánh Linh biết tấm lòng của Đức Chúa Trời và chính xác những gì bạn cần. Và Ngài cầu thay cho bạn vì Ngài rất yêu bạn.

Thánh Linh giống như luật sư hay người tư vấn pháp luật. Ngài biết điều gì thuộc về bạn một cách hợp pháp. Ngài biết nhữngquyền nào đã được mua bởi huyết dành cho bạn ở trong Đấng Christ. Tất cả mọi điều tốt nhất, Ngài biết chính xác làm thể nào để làm cho chúng có hiệu lực trong đời sống  bạn!

Bạn thân mến, khi bạn cầu nguyện trong tiếng mới, bạn cho phép Đức Thánh Linh cầu nguyện lời cầu nguyện chính xác qua bạn. Ngài cầu thay cho trường hợp của bạn trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài biết bạn lạc hướng ở đâu và nguyên nhân của vấn đề là gì. Ngài cũng có sự khôn ngoan, giải pháp và sức mạnh để giànhchiến thắng trong trường hợp của bạn. Bạn không thể nhưng ĐứcThánh Linh đứng về phía bạn, bạn có thể đi ra trong sự chiến thắngkhải hoàn!

Topic: Lời cầu nguyện trọn vẹn trong Thánh Linh

No comments found.

New comment