Nợ của bạn đã được trả

Nợ của bạn đã được trả

Bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài” (Hê bơrơ 10:22).

Tôi muốn bạn hình theo dung kịch bản này: Bạn đã vay một số tiền rất lớn của một người bạn và hứa trả lại trong 6 tháng. Đến lúc trả tiền, bạn cảm thấy thực sự tồi tệ vì bạn không có tiền để trả. Một năm trôi qua bạn cũng không có đồng nào để trả lại. Bây giờ, bạn cảm thấy tội lỗi. Bạn cố gắng tránh mặt bạn mình vì mắc cỡ và xấu hổ.

Một người bạn thân nghe nói về hoàn cảnh khó khăn của bạn. Anh ấy cảm động, đến gặp chủ nợ và nói “Này, tôi biết rằng bạn thân của tôi đã nợ anh một số tiền”.

“Đúng thế, anh ấy nợ tôi 50.000 đôla”.

“Đây là 100.000 đô tôi thay bạn tôi trả anh”.

Chủ nợ nói “Không, không, không! anh ấy chỉ nợ tôi có 50.000 đô thôi”.

Người Bạn thân của bạn nói “tôi biết, nhưng anh hãy nhận 100.000 đô để anh không thể nói rằng bạn tôi vẫn còn mắc nợ anh”.

Bây giờ, nợ của bạn đã được trả, thực tế đã được trả nhiều hơn. Nhưng nếu bạn không biết hoặc không tin điều này, món nợ đó vẫn còn trong nhận thức của bạn. Bạn vẫn lo sợ gặp lại chủ nợ. Và bạn né tránh anh ấy vì anh ấy làm cho bạn nhớ lại món nợ đó.

Bạn thân mến, bạn cần biết rằng Chúa Giê Su đã trả nhiều hơn khi Ngài phó chính mình Ngài làm của lễ cho tội lỗi bạn, vì chính Ngài làm cho bạn trở nên đủ điều kiện và xứng đáng. Bạn thân mến, Ngài đã trả nhiều hơn cho tội lỗi của bạn khi Ngài trở nên của lễ hy sinh trên thập tự giá.

Nhưng nếu bạn không biết và không tin điều này, bạn sẽ đau đớn khi sự vô tín của bạn sẽ cướp đi sự bảo đảm, sự vui mừng và bình an của bạn. Bạn sẽ vẫn còn nợ trong sự nhận thức của bạn. Thậm chí Đức Chúa Trời không còn định tội bạn nữa (Rô ma 4:8), tội lỗi vẫn còn ở trong sự nhận thức của bạn. Và khi tội lỗi vẫn còn trong sự nhận thức của bạn, bạn sẽ không dám đến gần Ngài.

Bạn yêu dấu, sự thật là tội lỗi của bạn đã được trả nhiều hơn. Chúa Giê Su đã trả nhiều hơn. Vì thế hãy đến gần với Đức Chúa Trời ngay hôm nay với sự nhận thức là bạn không còn tội lỗi nữa!

Nguồn : Bài viết được dịch từ website https://www.newcreation.org.sg/ dưới sự cho phép của tác giả.

© Copyright Joseph Prince, 2006. All rights reserved.
No part of this document or any related files may be modified, adapted, reproduced,
distributed and/or converted in any form and by any means (electronic, photocopying or otherwise)
without express written consent of the copyright holder.
All scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the New King James Version®.
Copyright © 1982 by Thomas Nelson, Inc. Used by permission. All rights reserved.