Dưỡng Linh Mỗi Ngày

Bạn thấy gì?

  “Bởi vậy ta nói cùng các ngươi: Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi” (Mác 11:24).   Một người phụ nữ mù được đưa đến một nhà truyền giáo rất được ơn để cầu nguyện chữa lành. Sau khi mục sư cầu nguyện cho bà, ông hỏi “bây giờ,...

Không có việc gì làm, chỉ tin mà thôi

“Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? 29 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài” (Giăng 6:28-29). Khi là một cơ đốc nhân non trẻ, tôi đã tham dự một buổi hội thảo nói về những điều chúng ta phải làm...

Chúa Giê Su biết rõ điều bạn trải nghiệm

  “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội” (Hê bơ rơ 4:15).        Đôi khi bạn tự hỏi liệu Chúa có thực sự biết thế nào ...

Đức Chúa Trời ở cùng bạn trong hoàn cảnh đó

 “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định” (Rô ma 8:28). Có phải bạn đang cảm thấy bị những người bạn yêu thương hiểu lầm và bỏ rơi? Bạn bị buộc tội một cách vô cớ và bị lột sạch mọi thứ, chẳng...

Lời cầu nguyện trọn vẹn trong Thánh Linh

 “Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy” (Rô ma 8:27). Bạn không muốn có lời cầu nguyện chính xác theo ý muốn Chúa để luôn đạt được mục đích sao?  khi bạn cầu nguyện trong Thánh...

Được phước với đủ mọi thứ phước thiêng liêng

“Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời” (Êphêsô 1:3). Một số người nghĩ rằng “phước hạnh thiêng liêng” chỉ đề cập giới hạn đến những phước hạnh không nhìn thấy và không...