Article archive

2010-03-26 13:13
  Your browser does not support frames

Hội Nghị Kết Nối Để Phấn Hưng

2010-01-22 23:04
Bế Mạc Hội Nghị Ngợi Khen - Thờ Phượng 2010 » Sau ba ngày rực lửa trong không khí Thờ phượng cùn...     Thứ sáu, 22 Tháng 1 2010 17:35 nguồn:hoithanh.com Nghe Audio: Chúng Ta Là Ai...

BỒI LINH VRF LẦN 2

2010-01-13 12:42
    MS THANH TAM LAM CHUNG DUY-TRAM "SU MANG DOI CON" THO PHUONG (MUSIC REVIVAL BAND)

THÔNG BÁO: Hội Nghị Chức Vụ Âm Nhạc (Kết Nối Cho Sự Phấn Hưng)

2010-01-07 14:51
Thông Báo   PHONE: 0908297940 EMAIL: worship.conference@yahoo.com    hoac davidministries.tran@gmail.com

Giáng sinh 2009

2010-01-02 20:58
     

Chương Trình Bồi Linh VRF lần 2

2009-12-21 08:30
  Gia Đình Phấn Hưng Hội Thánh Việt Nam Thông báo: Vào Lúc 18:00 Ngày 9/1/2010 GDPHHTVN có tổ chức chương trình bồi linh Kỳ 2 Với chủ đề: "Mọi sự đã được trọn trong Ngài"  Liên liên lạc với...

Tải Phần Mềm Mychurch.exe (Free 30 days)

2009-12-20 21:22
Kính thưa quý Mục sư, Truyền đạo và tất cả những người được Đức Chúa Trời kêu gọi trong chức vụ chăn bầy và rao giảng Phúc Âm. Chúng tôi gửi tới Quí vị  một sản phẩm có tên  “Phần...

Được Xưng Công Bình

2009-12-20 12:42
  For if by the one man’s offence death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the One, Jesus...

Sức khỏe vả sự chữa lành

2009-12-20 12:39
  Surely He has borne our griefs and carried our sorrows; yet we esteemed Him stricken, smitten by God, and afflicted. But He was wounded for our transgressions, He was bruised for our...

Được Xưng Công Bình Bởi Đức Tin

2009-12-18 23:56
   Rô-ma 5:17  "Vì nếu bởi tội phạm của một người mà qua người đó sự chết thống trị thì cũng bởi một Người, Chúa Cứu Thế Giê-xu, mà những người nhận được ân sủng và tặng phẩm công...

Sức Khỏe và sự Chữa Lành

2009-12-18 23:55
    Ê-sai 53:4  “Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn...

Sự Thịnh Vượng và Sự Chu Cấp

2009-12-18 23:45
2Cô-rinh-tô 8:9  “Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu.”   Châm...

Sự Thịnh Vượng và sự Chu Cấp

2009-12-18 23:19
Dân Số Ký  8:18 2 Cô-rin-tô 8:09 Dân Số Ký 28:8 Châm Ngôn 3:9-10 Dân số ký 28:3-6 Dân số ký 7:14 Châm Ngôn  10:22 Phi-líp 4:19 Luca 06:38 2 Corinto 9:6-8 2 Corinto...

First blog

2009-12-18 04:02
Our new blog has been launched today. Stay focused on it and we will try to keep you informed. You can read new posts on this blog via the RSS feed.

Chương Trình Bồi Linh VRF lần 1

2009-11-02 08:50
 Chủ Đề : Ân Điển Lạ Lùng:  2 Corin 4:15 Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh...
Items: 1 - 15 of 15